Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

blueorchid
21:59
blueorchid
21:53
6445 c967 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viaToshi Toshi
blueorchid
21:48
6813 0e06 500
Reposted fromkiixey kiixey vialittledarling littledarling
blueorchid
21:45
9263 528e 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viatbtf tbtf
blueorchid
21:43
blueorchid
21:43
3079 0648 500

Robert, you peace of shit!
Reposted fromcontroversial controversial viaikari ikari
blueorchid
21:43

incidentalcomics:

Phases of the Melon

Happy soon-to-be-summer from Incidental Comics!

Reposted fromhairinmy hairinmy viainaya inaya
blueorchid
21:43
-Uzależniłem się - mruknął (...)
-Uzależniłem się od Twoich słów. Od Twojego ciepła, które jest dla mnie jak błogosławieństwo. Od Twoich oczu, w których ciągle widzę cień uśmiechu. Od Twoich warg, których słodki posmak ciągle czuję gdzieś w zakamarkach mojego umysłu. Od myśli, które ciągle krążą wokół Ciebie (...)
-I wiesz... Boję się tego. Boję się, że znikniesz. Że będę musiał jakoś bez Ciebie wytrzymać. Że będę musiał wrócić do tego, co było wcześniej. Do mroku myśli i cienia wspomnień. Do monotonnych dni i nieprzespanych nocy, spędzonych
na myśleniu "co by było gdyby". Do melancholii. Do istnienia i nieżycia. Do tylko funkcjonowania.
— Bard od Siedmiu Boleści
Reposted frommiss-reckless miss-reckless viaheartbreak heartbreak
blueorchid
21:42
- Co? - Wszystko. - A ty co? - Też wszystko
— z&m
Reposted fromirie irie viadarkandtwistyinside darkandtwistyinside
21:40
6483 503f 500

theotheristhedoctor:

homoette:

genderoftheday:

Gender of the day: gendered peppers

imageimage

Correct use of GIF

Reposted fromwolfssuppe wolfssuppe viaEdgi Edgi
blueorchid
21:39
Reposted fromFlau Flau viaEdgi Edgi
blueorchid
21:35
3565 5695 500
Reposted fromroyals royals vialadyagata ladyagata
blueorchid
21:32
1750 2c2d 500
Reposted fromkaiee kaiee viammateusz mmateusz
blueorchid
21:32
5845 fd05 500
blueorchid
21:32
5337 3d06 500
Reposted fromzbiorliterek zbiorliterek viaundonee undonee
blueorchid
21:27
3180 2c15 500
Reposted fromuoun uoun viaindependentt independentt
blueorchid
21:24
1232 0d90
*-*
blueorchid
21:23
6677 4c7a 500
Reposted fromministerium ministerium viaundonee undonee
blueorchid
21:22
7836 d600 500
Reposted fromNeutrum Neutrum viadreamadream dreamadream

July 06 2015

blueorchid
20:05
3024 d64e 500
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaMissDeWorde MissDeWorde
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl