Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2017

blueorchid
21:57
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaaynis aynis
blueorchid
21:56

officialpigeon:

Typing an essay due tomorrow at 3 in the morning

Reposted fromapatia apatia viaaynis aynis
Sponsored post
feedback2020-admin
20:51
blueorchid
21:52
0850 f26d
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma
blueorchid
21:50
2580 9b67 500
Reposted fromimperiumromanum imperiumromanum viawonko wonko
blueorchid
21:49
1485 21b9
Reposted fromGIFer GIFer viawonko wonko
blueorchid
21:49
8280 57aa
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma
blueorchid
21:49
1240 8c87 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaaynis aynis

July 09 2015

blueorchid
21:59
blueorchid
21:53
6445 c967 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viaToshi Toshi
blueorchid
21:48
6813 0e06 500
Reposted fromkiixey kiixey vialittledarling littledarling
blueorchid
21:45
9263 528e 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viatbtf tbtf
blueorchid
21:43
blueorchid
21:43
3079 0648 500

Robert, you peace of shit!
Reposted fromcontroversial controversial viaikari ikari
blueorchid
21:43

incidentalcomics:

Phases of the Melon

Happy soon-to-be-summer from Incidental Comics!

Reposted fromhairinmy hairinmy viainaya inaya
blueorchid
21:43
-Uzależniłem się - mruknął (...)
-Uzależniłem się od Twoich słów. Od Twojego ciepła, które jest dla mnie jak błogosławieństwo. Od Twoich oczu, w których ciągle widzę cień uśmiechu. Od Twoich warg, których słodki posmak ciągle czuję gdzieś w zakamarkach mojego umysłu. Od myśli, które ciągle krążą wokół Ciebie (...)
-I wiesz... Boję się tego. Boję się, że znikniesz. Że będę musiał jakoś bez Ciebie wytrzymać. Że będę musiał wrócić do tego, co było wcześniej. Do mroku myśli i cienia wspomnień. Do monotonnych dni i nieprzespanych nocy, spędzonych
na myśleniu "co by było gdyby". Do melancholii. Do istnienia i nieżycia. Do tylko funkcjonowania.
— Bard od Siedmiu Boleści
Reposted frommiss-reckless miss-reckless viaheartbreak heartbreak
blueorchid
21:42
- Co? - Wszystko. - A ty co? - Też wszystko
— z&m
Reposted fromirie irie viadarkandtwistyinside darkandtwistyinside
21:40
6483 503f 500

theotheristhedoctor:

homoette:

genderoftheday:

Gender of the day: gendered peppers

imageimage

Correct use of GIF

Reposted fromwolfssuppe wolfssuppe viaEdgi Edgi
blueorchid
21:39
Reposted fromFlau Flau viaEdgi Edgi
blueorchid
21:35
3565 5695 500
Reposted fromroyals royals vialadyagata ladyagata
blueorchid
21:32
1750 2c2d 500
Reposted fromkaiee kaiee viammateusz mmateusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...